خداحافظ

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • حسین مداحی

دزد

هشدار: این پست رمزی نمی باشد و تا دلتان بخواهد حاویِ چرت و پرت هست. به دوستانی که رمز دارن توصیه میشود که از خواندن این پست بگذرند. چون واقعا دوستان من هستند و این پست برایشان هیچ فایده ای ندارد. ولی کسانی که رمز ندارند احتمالا جزو دوستان من نیستند و بخوانند. اگر دلشان میخواهد.

  • حسین مداحی

غافلگیریِ محض؛ آری یا خیر؟!

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • حسین مداحی

بالاتر از عشق

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • حسین مداحی

فقط خستگی‌‌ات را بیشتر میکند

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • حسین مداحی

دروغ سازی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • حسین مداحی

دو هزار تومان کمک

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • حسین مداحی

راه ارتباطی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • حسین مداحی

بازگشت

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • حسین مداحی

یک دروغی بگو که راست باشد!

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • حسین مداحی

چهل برگ

یادداشت های حسین مداحی

نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan